Zaproszenie na WAI w Lublinie


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach Wieczorowej Akademii Inwestora. Spotkanie skierowane jest dla obecnych oraz potencjalnych inwestorów prywatnych Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (WSAB) w ramach realizacji projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. w godz. 18.00 – 21.30 w Restauracji Orient Express (Lublin, ul. Złota 2).

Celem spotkania o charakterze szkoleniowym, będzie omówienie praktycznych kwestii, związanych z inwestycjami kapitałowymi  w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju, w tym dotyczące m.in.: ustaleń biznesowych wspólników a zapisów korporacyjnych, wyceny przedsięwzięcia, taktyki negocjacji warunków inwestycji.  Program spotkań w załączeniu.

Informujemy, że w trakcie spotkań przewidziana będzie również krótka prezentacja  wybranych projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez projektodawców WSAB.

Spotkania poprowadzi pan Tomasz Grzybowski - od ponad 15 lat związany z branżą marketingową zarówno po stronie Klienta, jak również agencji reklamowych. Ponad 10 letnie doświadczenie managerskie w strukturach międzynarodowych. Od 5 lat zaangażowany jako doradca, animator i inwestor na rynku przedsięwzięć o charakterze seed & start up. Współtwórca kilku start up-ów zakończonych skutecznym (i zyskownym) wyjściem z inwestycji (nagroda w konkursie Europejskiego Stowarzyszenia Sieci Aniołów Biznesu w kategorii „Transakcja Roku”). Członek rad nadzorczych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 26 marca 2012 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: joanna.cholewa@lfr.lublin.pl/ faksem na numer: 081 528 53 04, lub o osobiste jego dostarczenie do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (ul. Rynek 7, 20–111 Lublin). Więcej informacji na stronie www.wsab.org.pl. oraz pod nr tel. 81 5285306, 669200929.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału w prestiżowych spotkaniach w miłej i kameralnej atmosferze.

 

Z wyrazami szacunku,
Joanna Cholewa

Inwestorzy w liczbach

59
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.