Ankieta

Organizatorzy chcieliby poznać Pana/Pani opinię na realizowanego projektu. Po zapoznaniu się z każdym pytaniem/stwierdzeniem, proszę odpowiedzieć na nie, zakreślając okienko odpowiadające Pana/Pani wyborowi.

1. Proszę ocenić (w skali od 1 do 5) naszą internetową www.wsab.org.pl, pod względem

1 2 3 4 5
Przydatności zamieszczonych informacji
Sposobu nawigacji/ przejrzystości menu
Szybkości znalezienia potrzebnych informacji
Grafiki strony

2. Źródło informacji o projekcie?

3. Na jakim etapie jest Pana/Pani projekt?
4. Co według Pana/Pani stanowi największą przeszkodę w przeprowadzeniu inwestycji z udziałem inwestora kapitałowego (Anioła Biznesu)?

5. Jakie działania według Pana/Pani wymagają największego wsparcia ze strony coachów i specjalistów zatrudnionych w ramach projektu, aby zwiększyć zdolność firmy do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego z udziałem inwestora kapitałowego?

6. Jakie są Państwa oczekiwania wobec projektu?


7. W jakim zakresie jesteście Państwo zainteresowani ofertą, w ramach projektu


Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.