Zaproszenie na WAI - Lublin, 18.05.12


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach Wieczorowej Akademii Inwestora. Spotkanie skierowane jest dla obecnych oraz potencjalnych inwestorów prywatnych Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (WSAB) w ramach realizacji projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2012 rw godz. 17.00 – 21.00 Restauracji Orient Express (Lublin, ul. Złota 2). 

Celem spotkania o charakterze szkoleniowym, będzie omówienie praktycznych kwestii, związanych z inwestycjami kapitałowymi, realizowanymi szczególnie w ramach tzw. syndykatów (inwestycje grupowe). Podczas spotkania omawiane będą również studia przypadku z wykorzystaniem poszczególnych dokumentów inwestycyjnych a także sam proces wyjścia z inwestycji.

Informujemy, że w trakcie spotkań przewidziana będzie również krótka prezentacja  wybranych projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez projektodawców WSAB.

Spotkania poprowadzi pan  Tomasz Grzybowski - od ponad 15 lat związany z branżą marketingową zarówno po stronie Klienta, jak również agencji reklamowych. Ponad 10 letnie doświadczenie managerskie w strukturach międzynarodowych. Od 5 lat zaangażowany jako doradca, animator i inwestor na rynku przedsięwzięć o charakterze seed & start up. Współtwórca kilku start up-ów zakończonych skutecznym (i zyskownym) wyjściem z inwestycji (nagroda w konkursie Europejskiego Stowarzyszenia Sieci Aniołów Biznesu w kategorii „Transakcja Roku”). Członek rad nadzorczych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i przesłanie go do dnia 16 maja 2012 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: joanna.cholewa@lfr.lublin.pl/ faksem na numer: 081 5285304, lub o osobiste jego dostarczenie do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (ul. Rynek 7, 20–111 Lublin). Więcej informacji na stronie www.wsab.org.pl. oraz pod nr tel. 81 5285306, 669200929. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w prestiżowych spotkaniach w miłej i kameralnej atmosferze.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Program spotkania

2. Formularz zgłoszeniowy

Inwestorzy w liczbach

59
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.