Zaproszenie na konferencję otwierającą 23 marca 2010 r.


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej realizację projektu  „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” organizowanej przez Lubelską Fundację Rozwoju. Konferencja rozpocznie się w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 09.15 w Lublinie  (Hotel Europa, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście  29).
Celem konferencji jest przedstawienie idei utworzenia ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu działającej na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia, w tym zaprezentowanie działań przewidzianych w projekcie, skierowanych do potencjalnych projektodawców i inwestorów prywatnych.

W trakcie konferencji  poświęconej tematyce inwestycji kapitałowych omówione zostaną ponadto możliwości wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć oraz przykłady udanych inwestycji dokonanych za pośrednictwem sieci business angels czy funduszy typu seed/venture capital.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców oraz instytucji zainteresowanych współpracą w zakresie wspierania projektów innowacyjnych w początkowej fazie ich rozwoju oraz osób poszukujących zewnętrznego finansowania oferowanego przez inwestorów prywatnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 18.03.2010 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: marek.malec@lfr.lublin.pl, faksem na numer: 081 743 73 26 lub o osobiste jego dostarczenie do siedziby Lubelskiej Fundacji Rozwoju (ul. Rynek 7, 20–111 Lublin).

Udział w forum jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Do pobrania:

Inwestorzy w liczbach

59
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.