Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla projektodawców WSAB


Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do projektodawców Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu.
Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 oraz 17 czerwca 2011 r. w Lublinie (Dom na Podwalu ul. Podwale 15).
Celem kompleksowego szkolenia, o charakterze warsztatów, będzie omówienie praktycznych kwestii związanych z:

  • pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym od inwestorów prywatnych,
  • przygotowaniem biznesplanu części merytorycznej i finansowej,
  • marketingiem projektów w szczególności o charakterze innowacyjnym,
  • psychologicznymi aspektami negocjacji i prezentacji przed inwestorem prywatnym,
  • ochroną prawną projektów oraz podatkowymi aspektami pozyskiwania kapitału udziałowego.

W załączeniu szczegółowy program szkolenia.

Spotkania poprowadzą wybitni specjaliści (praktycy) z zakresu pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych , zarządzania finansami oraz negocjacji i prawno-podatkowych kwestii związanych z tworzeniem spółki z udziałem inwestora prywatnego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 08 czerwca 2011 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: joanna.cholewa@lfr.lublin.pl, faksem na numer: 081 743 73 26, lub o osobiste jego dostarczenie do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (ul. Rynek 7, 20–111 Lublin).
Więcej informacji na stronie www.wsab.org.pl. oraz po nr tel. 81 7436826, 669 200 929.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Cezary Pasternak

Koordynator Projektu

Lubelska Fundacja Rozwoju

Inwestorzy w liczbach

59
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.