Wieczorowa Akademia Inwestora w Lublinie: 12.12.2013


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Wieczorowej Akademii Inwestora. Spotkanie skierowane jest dla obecnych oraz potencjalnych inwestorów prywatnych Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (WSAB).

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. w godz. 17.00 – 19.00 w sali szkoleniowej „Galeria” Lubelskiej Fundacji Rozwoju (Lublin, ul. Rynek 7,III p.).

W programie spotkania m.in.:
-  dyskusja na temat możliwości współpracy inwestycyjnej w komercjalizacji wyników badań naukowych lubelskich uczelni;
-  możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów/programów UE.

Kolejna perspektywa UE na lata 2014-2020 to znaczna pula środków z naciskiem na efektywną współpracę biznes-nauka, szczególnie poprzez wsparcie udziału kapitału prywatnego zaangażowanego w projekty środowisk naukowo-akademickich. Odpowiadając na potrzeby tych grup przygotowujemy propozycję kompleksowego programu inicjowania i rozwoju innowacyjnych spółek technologicznych.

Zaproszeni goście, którzy zaprezentują wybrane projekty z lubelskich uczelni to m.in.  dr Mariusz Kicia reprezentujący Wydz. Ekonomiczny UMCS i spółkę doradczą Account Doradztwo Gospodarcze oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
z Politechniki Lubelskiej.

W ramach dostępnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, obecnie oferowane są preferencyjne pożyczki dla spółek tworzonych z udziałem inwestorów prywatnych  (Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji przy PARP). Od stycznia 2014 r. dostępna będzie oferta współfinansowania projektów inwestycyjnych w ramach funduszu typu seed capital realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju (dział. 3.1 POIG).

Podczas spotkania przedstawione będą również plany aktywności Sieci, w tym propozycje zmian regulaminu WSAB.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link) i przesłanie go do dnia 10.12.2013 r. drogą elektroniczną na adres: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl lub faksem na numer: 081 5285304. Dodatkowe informacje na stronie www.wsab.org.pl. oraz pod nr tel. 81 5285306, 669200929.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszamy.

 
Cezary Pasternak
Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu
Lubelska Fundacja Rozwoju

Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.