Spotkania w ramach Wieczorowej Akademii Inwestora - 08 i 09 czerwca 2011 r.


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Wieczorowej Akademii Inwestora skierowanych do obecnych i potencjalnych inwestorów Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (WSAB) powołanej w ramach realizacji projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 08 i 09 czerwca 2011 r. w godz. 18.00 – 21.30 w Grand Hotel Lublinianka (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 56, sala „Ambasadorska” I piętro).

Celem spotkań, o charakterze szkoleniowym, będzie praktyczne omówienie praktycznych kwestii związanych z oceną propozycji projektów inwestycyjnych przez inwestorów oraz modelami współpracy inwestora z pomysłodawcą (m.in. ocena ryzyka, jak zabezpieczyć się przed informacjami fikcyjnymi, braki wiedzy pomysłodawców i ich niwelacja, jak wycenić pracę wniesioną do projektu przez pomysłodawcę , jaki wybrać model prawny współpracy? controling finansowy, zakaz konkurencji). W załączeniu program spotkań.

Informujemy, że w trakcie spotkań przewidziana będzie również krótka prezentacja  wybranych projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez projektodawców WSAB.

Spotkania poprowadzi pan Michał Kucharski, Inwestor prywatny, specjalista z zakresu funduszy unijnych, analiz finansowych projektów inwestycyjnych, bankowości i zarządzania transferu technologii oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Kierował wieloma projektami doradczymi z zakresu: pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych i kredytów bankowych, wdrożeń nowych technologii, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) i przesłanie go do dnia 07 czerwca 2011 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: joanna.cholewa@lfr.lublin.pl, faksem na numer: 081 743 73 26, lub o osobiste jego dostarczenie do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (ul. Rynek 7, 20–111 Lublin).

Więcej informacji na stronie www.wsab.org.pl. oraz po nr tel. 81 7436826, 669200929.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w prestiżowych spotkaniach w miłej i kameralnej atmosferze.

 

Inwestorzy w liczbach

88
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: zarejestuj się +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.