WSAB

Czym jest WSAB?

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu to ogólnopolska platforma współpracy, służąca nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Inwestorami, a Projektodawcami (Pomysłodawcami).

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu  to platforma, która rozwinięta została w ramach  projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” realizowanego w okresie 01.2010 r. - 06.2013 r. Projekt współfinansowany był ze środków UE  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Poddziałanie 3.3.1.

 

Korzyści dla Inwestora:

  • Zdywersyfikujesz swój portfel inwestycyjny,
  • Masz możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu,
  • Możesz podnieść  poziomu wiedzy z zakresu dokonywania inwestycji kapitałowych, m.in. dzięki udziałowi w Wieczorowej Akademii Inwestora,
  • Uczestniczysz w tworzeniu przedsiębiorstwa, bądź rozwijaniu już istniejących produktów/usług,
  • Aktywnie uczestniczysz w rozwoju gospodarczym regionu.

Inwestorzy w liczbach

88
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: zarejestuj się +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.