Otwarte Spotkanie Informacyjne - Rzeszów 24.03.2011 rok godz. 16.30


Informujemy, że w ramach projektu pt. „Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” Stowarzyszenie B-4 organizuje  „otwarte spotkanie informacyjne”. Najbliższe odbędzie się w czwartek 24.03.2011 r. o godzinie 16.30 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów ul. Rejtana 16 c. Spotkanie skierowane jest do potencjalnych inwestorów prywatnych oraz projektodawców - przedsiębiorców lub potencjalnych przedsiębiorców (osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej).

Ramowy program spotkania:

1.  Prezentacja celów oraz usług realizowanych w ramach projektu pt. „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu".

2.  Finansowanie w formie inwestycji Aniołów Biznesu, fundusze typu seed/venture capital, rynek giełdowy, w tym określenie:

  • kim są Aniołowie Biznesu, fundusze typu seed / venture capital,
  • projektodawcy i inwestorzy Sieci Aniołów Biznesu,
  • zakres i charakterystyka procesu inwestycyjnego w Sieci Aniołów Biznesu,
  • charakterystyka pozostałych instrumentów wsparcia kapitałowego - seed/venture capital,

Przerwa.

  • dokumentacja niezbędna do pozyskania kapitału zewnętrznego - ogólna charakterystyka,
  • korzyści i ryzyka związane z pozyskiwaniem kapitału udziałowego od Aniołów Biznesu,
  • giełda papierów wartościowych jako docelowe źródło finansowania działalności gospodarczej,

3.   Historie sukcesu w inwestycjach typu business angels/venture capital - case study, success stories.

4.   Źródła finansowania projektów innowacyjnych - dotacje UE dla przedsiębiorców, w tym w ramach RPO, POIG.

5.  Dyskusja.

W ramach spotkań uczestnicy otrzymają: kompleksowe informacje nt. projektu oraz merytoryczną wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój przedsięwzięcia, materiały informacyjne i promocyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Z poważaniem,

Paulina Ćwiękała

Stowarzyszenie B-4

tel. 17 862 39 12;  78197456

Inwestorzy w liczbach

59
13 800 000 zł*
12


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.