Oferta organizacji spotkań informacyjnych


Stowarzyszenie B-4 niniejszym zaprasza instytucje i  podmioty gospodarcze, w tym instytucje otoczenia biznesu, organizacje i zrzeszenia przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, do współpracy przy organizacji tzw. otwartych spotkań informacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Poddziałanie 3.3.1.

Przedmiot oferty

Organizacja otwartych spotkań informacyjnych, w wybranych  miastach województwa rzeszowskiego, realizowanych w ramach projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”.

a) Grupa docelowa (uczestnicy)

Spotkania skierowane są do:

 • potencjalnych inwestorów prywatnych oraz
 • projektodawców – przedsiębiorców lub potencjalnych przedsiębiorców (osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej)

 b) Ramowy program spotkania

     1. Prezentacja celów oraz usług realizowanych w ramach projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”.

     2. Finansowanie w formie inwestycji Aniołów Biznesu, fundusze typu seed/venture capital, rynek giełdowy, w tym określenie:

 • kim są Aniołowie Biznesu, fundusze typu seed/venture capital,
 • projektodawcy i inwestorzy Sieci Aniołów Biznesu,
 • zakres i charakterystyka procesu inwestycyjnego w Sieci Aniołów Biznesu,
 • charakterystyka pozostałych instrumentów wsparcia kapitałowego – seed/venture capital.

     3. Dokumentacja niezbędna do pozyskania kapitału zewnętrznego – ogólna charakterystyka:

 • korzyści i ryzyka związane z pozyskiwaniem kapitału udziałowego od Aniołów Biznesu, funduszy kapitałowych czy rynku giełdowego,
 • giełda papierów wartościowych jako docelowe źródło finansowani działalności gospodarczej

     4. Historie sukcesu w inwestycjach typu business angels/venture capital – case study, success stores.

 W czasie spotkania przewiduje się przerwę i dyskusję uczestników.

 W ramach otwartych spotkań informacyjnych Stowarzyszenie B-4 zapewnia:

 • prowadzenie merytoryczne spotkań przez przedstawicieli zespołu projektu,
 • materiały informacyjne, ulotki dla uczestników,
 • wsparcie w rekrutacji potencjalnych uczestników (mailing, plakaty).

 Oczekiwania wobec zainteresowanych instytucji/podmiotów:

 • rozpowszechnienie  informacji wśród potencjalnych uczestników spotkania;
 • zapewnienie sali (min. 20 uczestników), czas trwania spotkania – 5 godz. lekcyjnych;
 • zapewnienie cateringu – drobny poczęstunek dla min. 20 osób (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki/ciastka);

 Z wybranymi przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: nkolber@b4.org.pl;  tel. 17-862 39 12

Wzór oferty organizacji spotkania informacyjnego

Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.