Nabór wniosków o udzielenie pożyczki - PARP


Przypominamy,  że od 02.07.2013 r. w trybie ciągłym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”.

Fundusz będzie udzielał pożyczek mikro i małym firmom, w tym przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy m.in. we wniosku przedstawią umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital.

Minimalna kwota pożyczki to 200 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł.

Więcej szczegółów:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396

Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.