Konferencja WSAB już za nami.


06.06.2013 w Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja zamykająca Projekt „SIEĆ ANIOŁÓW BIZNAESU NA LUBELSZCZYŹNIE I PODKARPACIU” zorganizowana przez Stowarzyszenie B-4.

W ramach zrealizowanego przez Stowarzyszenie B-4 i Lubelską Fundację Rozwoju
Projektu powstała Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (WSAB), czyli ponadregionalna platforma współpracy, służąca nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami i projektodawcami. Platforma dostępna jest pod adresem: www.wsab.org.pl

Tematem przewodnim konferencji było promowanie przedsiębiorczości oraz idei inwestycji z udziałem Aniołów Biznesu.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się inwestorzy prywatni,  projektodawcy, praktycy biznesu jak również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz władz miasta Rzeszowa.

Na konferencji zaprezentowano osiągnięcia WSAB, Coaching w praktyce, Rzeszów jako miasto przyjazne dla przedsiębiorców, proces inwestycyjny oraz metody mądrego promowania biznesu. Gościem specjalnym był Tadeusz Niedzielski – Anioł Biznesu, Mentor, który potwierdził uczestnikom, że Aniołowie Biznesu naprawdę istnieją.

Jednym z największych osiągnięć WSAB są jej zrealizowane inwestycje. Aniołowie Biznesu WSAB sfinansowali łącznie 6 projektów: SDS OPTIC Sp. z o.o., Zone Connection Sp. z o.o., Zapytanie.pl, Availo Sp. z o.o., Gl Group Szwędorowski P., Medical Inventi Sp. z o.o.

Jedna z pereł WSAB: Availo.pl została zaprezentowana osobiście przez pomysłodawcę -Grzegorza Maj oraz jego Anioła Biznesu – Bartosza Rusin. Availo.pl to innowacyjny projekt polegający na świadczeniu usług prawnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wykorzystując je spółka Availo zapewnia pomoc prawną na telefon świadczoną przez wysokiej klasy profesjonalistów – wyłącznie adwokatów, radców prawnych, czy doradców podatkowych. Aby skorzystać z usług wystarczy telefon do firmy.

Zdaniem Anioła Biznesu  Availo.pl „Zaufanie, które się wytwarza od samego początku jest największym kapitałem”.

W gronie zaproszonych Prelegentów znalazł się również autor najlepszego projektu WSAB, Rafał Aleksandrowicz, Prezes Zarządu Mind Plus Sp. z o.o., który zaprezentował uczestnikom swój „Gwiezdny pomysł” i przeniósł ich w niezwykły świat ludzkiego umysłu porównując go do galaktyki. Jego projekt dotyczy opracowania kompleksowego systemu wykorzystania aktywności mózgu człowieka do intencjonalnego sterowania pracą komputera lub innych urządzeń elektronicznych. Ten nowatorski projekt stanowi więc próbę urzeczywistnienia  jednego z marzeń współczesnego człowieka – łatwego, realizowanego za pomocą myśli, sposobu komunikowania się z komputerem i sterowania jego pracą. Oferta Mind Plus Sp. z o.o. obejmuje urządzenie do odbioru fal mózgowych (EEG) oraz programy komputerowe przetwarzające odbierane sygnały na zrozumiałe komunikaty umożliwiające sterowanie działaniem. Jak dotychczas inwestorem jest MARR S.A. ale Pomysłodawca nadal poszukuje swojego Anioła Biznesu, który wsparłby go przede wszystkim merytorycznym doświadczeniem w biznesie.

Według Rafała Aleksandrowicza Współpraca z WSAB to niesamowita przygoda i merytoryczne wsparcie. Była okazją do nawiązywania szerokich kontaktów i polem treningowym w prowadzeniu rozmów z prawdziwymi inwestorami.

Więcej informacji o WSAB na stronie: www.wsab.org.pl

„Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak to się robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić.”

Warren Buffet


Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.