Zaufanie

Działalność Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu opiera się na doświadczeniach Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu (LSAB), utworzonej w 2007 r. przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Jednym z efektów aktywności Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu było m.in. doprowadzenie w 2009 r. za jej pośrednictwem do pierwszej inwestycji w spółkę z branży IT/ ICT: www.zapisy24.pl

 Współpraca z inwestorami i projektodawcami WSAB opiera się przede wszystkim na doświadczeniach i wypracowanych  procedurach oraz zasadach określonych m.in. Regulaminie projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”,  gwarantujących poufność otrzymywanych i przekazywanych informacji oraz danych.

Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.